|

47-9

1 Leave a comment on paragraph 1 0 47: FELICITAS, OR HOW NOT TO ‘SULL(A)Y’ POMPEY

2 Leave a comment on paragraph 2 0  

3 Leave a comment on paragraph 3 0 Reliquum est ut de felicitate, quam praestare de se ipso nemo potest, meminisse et commemorare de altero possumus, sicut aequum est homines de potestate deorum, timide et pauca dicamus. Ego enim sic existimo, Maximo, Marcello, Scipioni, Mario, et ceteris magnis imperatoribus non solum propter virtutem, sed etiam propter fortunam saepius imperia mandata atque exercitus esse commissos. Fuit enim profecto quibusdam summis viris quaedam ad amplitudinem et ad gloriam et ad res magnas bene gerendas divinitus adiuncta fortuna. De huius autem hominis felicitate, de quo nunc agimus, hac utar moderatione dicendi, non ut in illius potestate fortunam positam esse dicam, sed ut praeterita meminisse, reliqua sperare videamur, ne aut invisa dis immortalibus oratio nostra aut ingrata esse videatur.

4 Leave a comment on paragraph 4 0  

5 Leave a comment on paragraph 5 0  

6 Leave a comment on paragraph 6 0 Study Questions:

7 Leave a comment on paragraph 7 0 ▪    What is the object of meminisse and commemorare?

8 Leave a comment on paragraph 8 0 ▪    Identify the subject accusative and infinitive of the indirect statement introduced by existimo.

9 Leave a comment on paragraph 9 0 ▪    What is missing from the clause sicut aequum est homines de potestate deorum and has to be supplied from the surrounding text?

10 Leave a comment on paragraph 10 0 ▪    Which name is conspicuously absent from Cicero’s list of generals who enjoyed outstanding fortuna?

11 Leave a comment on paragraph 11 0 ▪    Parse saepius.

12 Leave a comment on paragraph 12 0 ▪    What noun does quaedam modify? What is the rhetorical effect of its placement in the sentence?

13 Leave a comment on paragraph 13 0  

14 Leave a comment on paragraph 14 0  

15 Leave a comment on paragraph 15 0 Stylistic Appreciation: Cicero declares that he wishes to speak about Pompey’s felicitas timide et pauca’. What are the rhetorical ploys by which he puts this principle into practice?

16 Leave a comment on paragraph 16 0  

17 Leave a comment on paragraph 17 0  

18 Leave a comment on paragraph 18 0 Discussion Point: felicitas indicates divine support. Can you think of contemporary politicians who appeal to the supernatural sphere as a source of support in governance?

19 Leave a comment on paragraph 19 0  

20 Leave a comment on paragraph 20 0  

21 Leave a comment on paragraph 21 0  

reliquus, –qua, –quum the rest of, the remaining
reliquum est for the rest
praesto, –are, –iti (-avi), –atum (-itum) to be outstanding/superior, excel; to makeavailable, furnish, supply; vouch for
sicut in the same way as, just as… (so)…
timide (adverb) apprehensively, nervously
propter (preposition + accusative) because of, on account of, thanks to
mando, –are, –avi, –atum to hand over, deliver, entrust
committo, –ittere, –isi, –issum to join, engage; entrust to; bring about
profecto (adverb) without question, undoubtedly, assuredly
amplitudo, –inis, f. size, bulk, extent; distinction, eminence,prestige
divinitus by divine agency or inspiration
adiungo, –gere, –xi, –ctum to connect, link up, attach to, assign
ago, agere, egi, actum to drive
agere de to speak about, treat, discuss
utor, uti, usus + ablative to use, employ
moderatio, –onis, f. moderation, restraint
praeteritus, –a, –um that has occurred, been done; past, bygone
invisus, –a, –um hateful, odious, disliked, unpopular
ingratus, –a, –um ungrateful, thankless, unappreciative;
+ dative unwelcome to, displeasing to, unpopularwith

22 Leave a comment on paragraph 22 0  

23 Leave a comment on paragraph 23 0  

24 Leave a comment on paragraph 24 0 48: THE DARLING OF THE GODS

25 Leave a comment on paragraph 25 0  

26 Leave a comment on paragraph 26 0 itaque non sum praedicaturus, quantas ille res domi militiae, terra marique, quantaque felicitate gesserit, ut eius semper voluntatibus non modo cives adsenserint, socii obtemperarint, hostes oboedierint, sed etiam venti tempestatesque obsecundarint: hoc brevissime dicam, neminem umquam tam impudentem fuisse, qui ab dis immortalibus tot et tantas res tacitus auderet optare, quot et quantas di immortales ad Cn. Pompeium detulerunt: quod ut illi proprium ac perpetuum sit, Quirites, cum communis salutis atque imperii, tum ipsius hominis causa, sicuti facitis, velle et optare debetis.

27 Leave a comment on paragraph 27 0  

28 Leave a comment on paragraph 28 0  

29 Leave a comment on paragraph 29 0 Study Questions:

30 Leave a comment on paragraph 30 0  

31 Leave a comment on paragraph 31 0 ▪    non sum praedicaturus… – What is the technical term for this literary technique, and what is the effect of employing it here?

32 Leave a comment on paragraph 32 0 ▪    Parse domi militiae and terra marique.

33 Leave a comment on paragraph 33 0 ▪    Identify and explain the mood of gesserit.

34 Leave a comment on paragraph 34 0 ▪    Parse obtemperarint and obsecundarint.

35 Leave a comment on paragraph 35 0 ▪    Identify and explain the mood of auderet.

36 Leave a comment on paragraph 36 0 ▪    How does quod ut illi proprium ac perpetuum sit fit into the syntax of the sentence?

37 Leave a comment on paragraph 37 0  

38 Leave a comment on paragraph 38 0 Stylistic Appreciation: Explore the ways in which Cicero hints at a quasi- divine status for Pompey without actually turning him into a god.

39 Leave a comment on paragraph 39 0  

40 Leave a comment on paragraph 40 0  

41 Leave a comment on paragraph 41 0 Discussion Point: What relationship between Pompey and the gods does

42 Leave a comment on paragraph 42 0 Cicero posit in this paragraph?

43 Leave a comment on paragraph 43 0  

44 Leave a comment on paragraph 44 0  

45 Leave a comment on paragraph 45 0  

praedico, –are, –avi, –atum to make known, proclaim, declare
voluntas, –atis, f. will, intention, disposition
adsentio, –tire, –si, –sum to agree, assent, approve
obtempero, –are, –avi, –atum to be submissive to, comply with, obey
oboedio, –ire, –ivi/-ii, –itum to obey, submit to
obsecundo, –are, –avi, –atum to act in compliance or support, fall in with
impudens, –ntis shameless, impudent, brazen
tacitus, –a, –um silent, quiet, secret
audeo, –ere, –sus to dare, venture
opto, –are, –avi, –atum to wish, desire, pray for
defero, –rre, detuli, delatum to carry, convey, bring; transfer; confer,grant to
proprius, –a, –um belonging, one’s own, one’s own property
perpetuus, –a, –um continuous, permanent
causa (preposition + genitive) because of, on account of

46 Leave a comment on paragraph 46 0  

47 Leave a comment on paragraph 47 0  

48 Leave a comment on paragraph 48 0 49: SUMMING UP

49 Leave a comment on paragraph 49 0  

50 Leave a comment on paragraph 50 0 Quare cum et bellum sit ita necessarium, ut neglegi non possit, ita magnum, ut accuratissime sit administrandum, et cum ei imperatorem praeficere possitis, in quo sit eximia belli scientia, singularis virtus, clarissima auctoritas, egregia fortuna, dubitatis, Quirites, quin hoc tantum boni, quod vobis ab dis immortalibus oblatum et datum est, in rem publicam conservandam atque amplificandam conferatis?

51 Leave a comment on paragraph 51 0  

52 Leave a comment on paragraph 52 0  

53 Leave a comment on paragraph 53 0 Study Questions:

54 Leave a comment on paragraph 54 0 ▪    What kind of ut-clause are ut neglegi non possit and ut accuratissime sit administrandum?

55 Leave a comment on paragraph 55 0 ▪    Parse ei. What does it refer back to?

56 Leave a comment on paragraph 56 0 ▪    Explain the subjunctive (sit) in the relative clause introduced by in quo.

57 Leave a comment on paragraph 57 0 ▪    What kind of genitive is boni?

58 Leave a comment on paragraph 58 0  

59 Leave a comment on paragraph 59 0 Stylistic Appreciation: What are the rhetorical devices Cicero uses to render his summing-up both clear and memorable?

60 Leave a comment on paragraph 60 0  

61 Leave a comment on paragraph 61 0  

62 Leave a comment on paragraph 62 0 Discussion Point: What relationship does Cicero construe between the gods and the Roman citizens?

63 Leave a comment on paragraph 63 0  

64 Leave a comment on paragraph 64 0  

65 Leave a comment on paragraph 65 0  

neglego, –gere, –xi, –ctum to disregard, ignore, do nothing about
accuratus, –a, –um carefully performed or prepared, meticulous
praeficio, –icere, –eci, –ectum to put in charge (of), set over
eximius, –a, –um outstanding, exceptional, remarkable, special
singularis, –is, –e alone, peculiar, special; remarkable, unusual
clarus, –a, –um sonorous; bright, shining; celebrated, famous
egregius, –a, –um outstanding, excellent, splendid
tantum, –i, n. (pronoun) such a quantity, so much
bonum, –i, n. any good, boon, advantage, blessing
offero, –rre, obtuli, oblatum to put in the path of, provide, supply, offer
amplifico, –are, –avi, –atum to enlarge, increase; extol, exalt, magnify
confero, –rre, contuli, collatum to carry, convey; direct, aim; confer, bestow;
to bring together; compare
Page 24

Source: https://deimperio.theclassicslibrary.com/latin-text-with-study-questions-and-vocabulary-aid/47-9/?replytopara=2